• Εορτασμός της Αγίας Βαρβάρας στην 1η Στρατιά

04-12-2022

«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΩΖΟΙ ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ»
Μεγάλη η χάρη της Αγίας Βαρβάρας και γιαυτό η 1η Στρατιά αποφάσισε να την εορτάσει στο Στρατόπεδο "ΠΛαστήρα" με λαμπρή Δοξολογία και μεγάλη έκθεση όπλων του Πυροβολικού, παρουσία όλης της Πολιτειακής αλλά και Στρατιωτικής Ηγεσίας της Πόλης μας.
Τον Σύνδεσμο εκπροσώπησε στις εκδηλώσει ο Πρόεδρος, κ. Μιχαήλ Φωκάς

Go back