• Ημέρα Μνήμης των Εθνικών Ευεργετών

30-09-2022

Παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών αρχών τιμήθηκε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, η Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών, με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηρώο Πεσόντων της πόλης στο Φρούριο. Τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών εκπροσώπησε ο Ταμίας κ. Γεώργιος Γκουλιώνης.

Go back