• Η ομιλία του Μιχαήλ Τσαμάζ στην Ημερίδα της Σχολής Πυροβολικού για τον Έφεδρο Αξιωματικό

Ομιλία του Εφέδρου Αξιωματικού Μιχαήλ Τσαμάζ, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Εταιρειών ΟΤΕ, με θέμα : "Βιωματικές εμπειρίες ενός Εφέδρου Αξιωματικού και οι επιδράσεις τους στην σύγχρονη κοινωνία" στα πλαίσια ημερίδας για το Ετος Εφέδρων και Εθνοφυλάκων που πραγματοποιήθηκε στην Σχολή Πυροβολικού στις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

 

Go back