• Συνάντηση Εργασίας στο Χατζηγιάννειο

03-01-2017

Την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2017, ο πρόεδρος του ΣΕΑΝ Λάρισας κ. Απ. Βερέμης και το μέλος του ΔΣ κ. Μιχ. Φωκάς, είχαν συνάντηση εργασίας με την Εντεταλμένη Σύμβουλο του Τμήματος Πολιτισμού - Επιστημών της Δ/νσης Αθλητισμο΄'υ, Πολιτισμού & Κοιν. Πολιτικής κα. Δέσποινα Αράπκουλε ππροκειμένου να συζητήσουν οργανωτικά θέμτα σχετικά με το 10ο ΠΑΣΕΦΑ.

 

Go back