• Έναρξη Λειτουργίας Θερινής Λέσχης

26-04-2022

Για την ευχάριστη και απρόσκοπτη εμπειρία που θα αποκομείσετε από την επίσκεψή σας στην θερινή Λέσχη, φροντίστε έγκαιρα να προμηθευτείτε ή να ανανεώσετε το 6μηνιαίο δελτίου σίτισης που εκδίδεται από τη ΛΑΦΛ. 

Για το δελτίο σίτισης θα χρειαστείτε:

  • 2 φωτογραφίες έγχρωμες 3x3
  • Βεβαίωση ΣΕΑΝ περί ταμιακής τακτοποίησης
  • 2 φωτοτυπίες της Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αίτηση σίτισης στη ΛΑΦΛ (θα τη βρείτε στο γραφείο του Συνδέσμου)
  • Παράβολο πληρωτέο στη ΛΑΦΛ κατόπιν συνενόησης (κόστος ανά 6μηνο 18€)

Μην αμελήσετε εφόσων εκδωθεί το πιστοποιητικό σίτισης να ενημερώσετε το Σύνδεσμο προκειμένου, να αποστείλουμε τα στοιχεία ταυτότητάς σας στο Στρατόπεδο Στρατηγού Πλαστήρα, για την απρόσκοπτη είσοδό σας (με επίδειξη στην πύλη της Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ταυτότητάς σας).

tl_files/images/events/2022/Epanaleitourgia Therinis Leshis/ΕΝΗΜΕΡΩSΗ LΕΙΤΟΥΡGΙΑS LΑFL .jpg

Go back