• ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

02-02-2012

Το Δ.Σ. του ΣΕΑΝ Λάρισας, ύστερα από απόφαση της Ε.Ε. της Ανωτάτης Ομοσπονδίας Εφ. Αξκών, η οποία απεστάλη με αριθμό πρωτ. 6 και ημερομ. 18/1/2012, αποφάσισε ομόφωνα να πραγματοποιήσει τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου και εκλεκτόρων για την ανάδειξη των μελών του Κ.Δ.Σ. της ΑΠΟΕΑ στις 11 Μαρτίου 2012 και από ώρα 10 πρωινή έως 7 μ.μ. στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας (ισόγειο), Παπακυριαζή 44.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, όπως συνήθως συμβαίνει, θα τις πραγματοποιήσει στις 18 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Έγκυρα ψηφίζουν, όσα μέλη του Συνδέσμου μας έχουν εκπληρώσει ή θα εκπληρώσουν την ημέρα εκείνη τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσμο (συνδρομές για τα έτη 2010, 2011 και 2012).

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εφ. Αξκών Λάρισας και για εκλέκτορες του Κ.Δ.Σ. της ΑΠΟΕΑ, να καταθέσουν στον Πρόεδρο του Συνδέσμου δήλωση υποψηφιότητας (υπάρχει έντυπη στο γραφείο του Συνδέσμου) μέχρι και την Πέμπτη 8 Μαρτίου και ώρα 8 μ.μ.

Go back