• ΣΗΜΑ ΕΦΕΔΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ

24-06-2016

Παρελήφθησαν σήματα εφέδρου αξιωματικού. Διατίθενται από το γραφείο του Συνδέσμου με 5 euro.

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να περάσουν από το γραφείο

Go back