• ΣΗΜΑ ΕΦΕΔΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ

09-03-2022

Συνάδελφοι, σας πληροφορούμε ότι στο γραφείο μπορείτε να προμηθευτείτε σήμα Εφέδρου Αξιωματικού για το σακάκι σας.

Το κόστος αγοράς είναι 5,00€ .

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να περάσουν από το γραφείο.

Go back