• ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

07-12-2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 6/28-11-2017

Στη Λάρισα σήμερα 28 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στο Γραφείο του Συνδέσμου Εφ. Αξ-κών Ν. Λάρισας το Δ/κό Συμβούλιο , ύστερα από πρόσκληση του προέδρου κ. Απόστολου Βερέμη.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι εξής:

Βερέμης Απόστολος , Πρόεδρος

Καρβασώνης Παναγιώτης , Αντιπρόεδρος

Κουφοδήμος Νικόλαος, Γεν. Γραμματέας

Τσιτσιβάς Χαράλαμπος, ταμίας

Κωτούλας Γεώργιος, έφορος

Φωκάς Μιχαήλ, μέλος

Απουσίαζαν οι εξής:

Χαλκιάς Ευάγγελος, μέλος

Γιαννούλας Κων/νος, μέλος

Μπότσαρης Ευθύμιος, μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία το Συμβούλιο συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

1)      κοπή βασιλόπιτας

………………………………

……………………………

5)      Προτάσεις για τη βελτίωση της εφεδρείας (εφ. Αξ-κών)

Ο πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου κ. Απόστολος Βερέμης ανακοίνωσε ότι οι πρόεδροι των ΣΕΑΝ Θεσσαλίας στην ημερίδα της 1ης Στρατιάς με θέμα «η εφεδρεία και η εθνοφυλακή» όπως εζητήθη από το Δκτή της 1ης Στρατιάς πρότειναν μέτρα για την αναβάθμιση- βελτίωση των εφ. Αξκών. Τα μέτρα αυτά επεξεργάστηκε ομάδα αποτελούμενη από ένα μέλος κάθε ΣΕΑΝ και ένα συνταγματάρχη και διαμόρφωσαν το τελικό κείμενο, το οποίο παρουσίασε στην ημερίδα.(18-11-2017) o Πρόεδρος.

Οι προτάσεις είναι σύμφωνες με τα συμπεράσματα του 10ου ΠΑΣΕΦΑ ,με όσα προτάθηκαν από στρατιωτικούς και εφ. Αξ-κούς στην ημερίδα που έγινε στη Σχολή Ευελπίδων (18-10-2017), με όσα συζητήθηκαν στις 21 Ιουνίου με τον ΑΓΕΣ στο γραφείο της ΑΠΟΕΑ και με τις γενικές προτάσεις της ΑΠΟΕΑ.

Από τις προτάσεις ξεχωρίζουν : η απαίτηση για εκπαίδευση και συμμετοχή στις εκδηλώσεις και ασκήσεις των Ε.Δ., η διατήρηση της νομικής μορφής των ΣΕΑΝ και της ΑΠΟΕΑ (Ν.Π.Δ.Δ.) και η γενίκευση των διευκολύνσεων των εφ. Αξ-κών σε λέσχες, θέρετρα ,πρατήρια ,στρατιωτικά νοσοκομεία.

Και πρότεινε : Απόψεις αντίθετες προς τις γενικές προτάσεις , δικές μας και της ΑΠΟΕΑ, και απόψεις αλλαγής της νομικής μορφής των ΣΕΑΝ και της ΑΠΟΕΑ (Ν.Π.Δ.Δ) είναι απαράδεκτες , απορριπτέες και θεωρούνται αιρετικές και κακόβουλες.

Το συμβούλιο ύστερα από συζήτηση δέχτηκε την παραπάνω εισήγηση κατά πλειοψηφία. Ο κ. Φωκάς έχει ήδη δημοσιοποιήσει απόψεις άκρως αντίθετες από τις προτάσεις μας, όπως η δημιουργία Συνδέσμων εφ. Υπα-ξκών και οπλιτών , η αλλαγή του νόμου που διέπει τη λειτουργία των ΣΕΑΝ, ώστε να μπορούν να εγγραφούν όλοι οι έφεδροι ανεξαρτήτως βαθμού και άλλες αντίθετες απόψεις.

Επίσης το Συμβούλιο πρότεινε να σταλεί το σχετικό απόσπασμα του πρακτικού στα μέλη των οποίων έχουμε το email.

 ………………………………………………………………………….

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως ακολούθως

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                   Ακριβές Αντίγραφο αυθημερόν

                                        Ο Γεν. Γραμματέας

 

                                            Νικ. Κουφοδήμος

                                           Εφ. Ανθλγός (ΠΖ)

Go back