• ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

09-03-2015

Μέγα δείγμα δημοκρατίας είναι η επικράτηση της βούλησης των πολλών. Και η βούληση αυτή εκφράζεται και αναδεικνύεται με τη διαδικασία των εκλογών.Αυτή η βούληση αναμφισβήτητα εκλέγει τους ταγούς κάθε κοινωνικής ομάδας.

Στις 22 Μαρτίου 2015 καλούνται οι έφεδροι αξ-κοί του Συνδέσμου να προσέλθουν μαζικά, δυναμικά και με ευχαρίστηση στην ψηφοφορία, ώστε να φανεί ακόμη μια φορά , έστω και στα χαρτιά , η δύναμη, το πάθος , η αποφασιστικότητα και γενικά το μεγαλείο της ψυχής και του σώματος του εφέδρου αξ-κού.

Έχοντας σαν φάρο, που μας οδηγεί, το νομοθετημένο (Ν.3608/08) σκοπό του συνδέσμου μας και κυρίως την πίστη στο εφεδρικό πνεύμα και στην ανάγκη να εργαζόμαστε για τη βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυνάμεων της χώρας θα πρέπει όλοι μας να ασκήσουμε το δικαίωμα του εκλέγεις αφού τακτοποιήσουμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις προς το σύνδεσμο ( εισφορές των ετών 2013,2014 και 2015). Όσοι δε επιθυμούν να ασκήσουν και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ναυποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μέχρι τη 12η Μαρτίου και ώρα 7 μ.μ.

Συνάδελφοι εφ. αξ-κοί, το καθήκον σας καλεί και σας διατάζει να προσέλθετε και να ψηφίσετε στις εκλογές και να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις του συνδέσμου.Μας ενώνουν πολλά. Η ισχύς εν τη ενώσει. Δεν μας χωρίζει τίποτε. Μας ενώνει ο τίτλος του εφ. αξ-κού που μας έδωσε διακριτικά η πατρίδα και ισχύει δια βίου. Αυτός ο τίτλος είναι δυνατός και ισχυρός πόλος έλξης, που έλκει και συνδέει πολίτες με το ένστολο δυναμικό της χώρας, τους φορείς της κοινωνίας και συμβάλλει στην καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ μας και επιδιώκει την ηθική και πνευματική εξύψωσή μας.

Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας θα γίνει λογοδοσία εκ μέρους μου και θα προβληθεί το έργο του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η έντονη παρουσία του συνδέσμου μας τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και πανελλήνια.Θέλω να ελπίζω ότι όλοι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ
Εφ. Ανθ/σμγός Α/Α

 

   

Go back