• Εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση στο 404 ΓΣΝ, 4 Φεβ 2017

04-02-2017

Το σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017, θα διεξαχθεί σεμινάριο στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (BLS/AED), πιστοποιημένο από το Ευρωπαικό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) , στο χώρο του 404 Στρ. Νοσοκομείου από 08:30 έως 14:00. Κόστος συμμετοχής 15 ευρώ.

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να το παρακαλουθήσει , μπορεί να επικοινωνήσει με τον Τχη(ΥΙ) Παρίση Χαράλαμπο (6974841907, 2410993694).

Δηλώσεις συμμετοχής στο εξωτερικό καρδιολογικό ιατρείο, το αργότερο μέχρι 27 Ιανουαρίου !!

Μην το αφήσετε τελαυταία στιγμή διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες !!

Go back