• Υλοποίηση Δικτυακού Τόπου

27-12-2010

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ν. Λάρισας ακολουθώντας τις απαιτήσεις και τον ρυθμό των εξελίξεων στην σημερινή κοινωνία της πληροφορίας προχώρησε στην υλοποίηση του δικτυακού τόπου του. Σκοπός του ιστότοπου είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών με τον Σύνδεσμο, η ενημέρωσή τους για την ιστορία, τις εκδηλώσεις και τα νέα του Συνδέσμου. Απώτερος στόχος είναι να κάνει τα μέλη πιο συμμετοχικά στις δραστηριότητες του Συνδέσμου , ενθουσιώδη και περήφανα για το αξίωμα που τους έδωσε η πολιτεία.

Ελπίζουμε ο δικτυακός τόπος μας να έχει μεγάλη και ενεργή επισκεψιμότητα τόσο από τα μέλη μας όσο και από άλλα μέλη της κοινωνίας της Λάρισας.

Go back