• Ανάγκη για αίμα

30-11-2022

Ο Συνάδελφος Ευάγγελος Ντέρης χρειάζεται αίμα για τη σύζυγό του Κοκκινίδου Ανθή-Μαρία (Α+) , που θα χειρουργηθεί στο Ουρολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας στις 2/12/2022 ημέρα Παρασκευή.

Όποιος μπορεί να δώσει, ας συνενοηθεί απευθείας με τον Συναδέλφο στο 6978178333.

Go back