• Δηλώσεις συμμετοχής για την χρήση της πισίνας της 1ης Στρατιάς κολυμβητικής περιόδου 2023

10-06-2023

Την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 η ΔΑΣΕΚΠ της 1ης Στρατιάς, πληροφόρησε τον Σύνδεσμο ότι η πισίνα θα λειτουργήσει από τις 17 Ιουνίου 2023.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από Συναδέλφους που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι.

Δηλώσεις συμμετοχής θα δεχτεί ο Σύνδεσμος έως και την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023.

Εάν οι δηλώσεις υπερβούν τον μέγιστο αριθμό που μας χορήγησε η 1η Στρατιά, θα γίνει κλήρωση στις 15 Ιουνίου 2023 από μέλη του ΔΣ.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις έως τις 15 Ιουνίου 2023, αυτές θα παραμείνουν ελεύθερες προς χρήση μέχρι το τέλος της κολυμβητικής περιόδου τον Σεπτέμβριο του 2023.

Επειδή οι θέσεις που θα διατεθούν είναι περιορισμένες, παρακαλείσθε να δηλώσετε συμμετοχή μόνο εάν προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε την συγκεκριμένη εγκατάσταση, διότι πέρισυ παρατηρήθηκε το φαινόμενο να έχουν δηλωθεί συνάδελφοι οι οποίοι δεν έκαναν χρήση της εγκατάστασης.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο email του Συνδέσμου info@seanlar.gr δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός.

Go back