• ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Εγγραφή Νέων Μελών

31-01-2014

Λάρισα  31/1/2014

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφ. Αξκών Ν. Λάρισας κ. Απόστολος  Βερέμης και το Διοικητικό Συμβούλιο καλούν τους εφέδρους αξιωματικούς που δεν έχουν γραφεί στο Σύνδεσμο ως μέλη του να προσέλθουν στο γραφείο του Συνδέσμου Κύπρου 80, τηλ 2410532101 για την εγγραφή τους και την έκδοση ταυτότητας Εφ. Αξιωματικού.Απαραιτήτως να έχουν μαζί τους πιστοποιητικό τύπου Α (στρατολογίας) και δύο φωτογραφίες ταυτότητας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ
Εφ. Ανθ/σμγός  Α/ Α                                    

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
Εφ. Ανθλγός (ΠΖ)

   

Go back