• Σεμινάριο καρδιοπνευμονικής αναζωογόννησης

19-03-2016

Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 στο 404 ΓΣΝ στην Λάρισα, διεξήχθη σεμινάριο στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (BLS/AED), πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) .
Το σεμινάριο παρακολούθησαν μέλη των Ε.Δ. , των Σ.Α. , του ΣΕΑΝ Λάρισας, της ΛΕΦΕΔ Λάρισας , της ΕΑΑΑ καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων της πόλης .
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει τόσο στα στελέχη του 404 ΓΣΝ όσο και στους εθελοντές του Ελληνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης στην Αναζωογόνηση (RTCG) που ήρθαν από την Θεσσαλονίκη και συμμετείχαν αφιλοκερδώς στην υλοποίηση του σεμιναρίου.
Άξιοι συγχαρητηρίων η Προισταμένη Μαρία Νταλιάνη και ο Επίατρος Χαράλαμπος Παρίσης και τα στελέχη του 404 ΓΣΝ, για την επιστημονική τους επάρκεια αλλά και τον επαγγελματισμό τους. Τιμούν με την υπηρεσία τους τις Ε.Δ.

Go back