• Κοπη πίτας στα Καλά Νερά

24-01-2010

Κοπη πίτας στα Καλά Νερά και εκκλησιασμός στη Μονή Ταξιάρχη στον Αγ. Γεώργιο Νηλείας.

Go back