• Χειμερινή Διαβίωση στο ΚΕΟΑΧ 18-19 Φεβρουαρίου

19-02-2017

Το Διήμερο 18-19 Φεβρουαρίου 2017 μέλη Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων είχαν οργανώσει χειμερινή διαβίωση στο ΚΕΟΑΧ. Από το ΣΕΑΝ Λάρισας συμμετείχε στην αποστολή το μέλος του ΔΣ κ. Μιχάλης Φωκάς.

Go back