• Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ν. Λάρισας
Κύπρου 80, 41221 Λάρισα
τηλ. & φαξ 2410 532101
email info@seanlar.gr

Λειτουργία Γραφείων Συνδέσμου

Δευτέρα : 12.00 έως 13.00
Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη : 20.00 έως 21.30

(Πρόεδρος, Απόστολος Βερέμης, κιν 6936.967174)

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή : 13.00 έως 14.00
(Γεν. Γραμματέας, Αθανάσιος Διαμαντάς, κιν. 6937.694872)

Φόρμα Επικοινωνίας


Υπολογίστε 7 + 9.

Τα γραφεία του Συνδέσμου μας

Τηλέφωνα Εξωτερικών Ιατρείων στο 404 ΓΣΝ

Όποιος Έφεδρος Αξιωματικός σε εφεδρεία επιθυμεί να πάει για εξετάσεις στο 404 ΓΣΝ, μπορεί να τηλεφωνήσει στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου για να κλείσει ραντεβού. Απαραίτητο να έχει μαζί του το δελτίο ταυτότητας εφέδρου σε εφεδρεία αξιωματικού και το βιβλιάριο υγείας.

Δικαίωμα εξέτασης στα εξωτερικά ιατρεία έχουν αποκλειστικά  οι εφέδροι αξιωματικοί και όχι  τα μέλη των οικογενειών τους.