• Άρθρα - Αναφορές

Βίντεο από δράσεις του ΣΕΑΝ ΛΑΡΙΣΑΣ το 2015

Βίντεο με φωτογραφίες από δράσεις του ΣΕΑΝ ΛΑΡΙΣΑΣ το έτος 2015

Άγαλμα για τη Νίκη της Ελλάδος στο πόλεμο 1940-41

Ο ελληνικός στρατός τοποθέτησε το 1962 στο Φρούριο της Λάρισας το άγαλμα για τη Νίκη της Ελλάδας στον πόλεμο 1940-41.

Προσφορά των Εφέδρων Αξιωματικών στους πολέμους της πατρίδας μας

Οι έφεδροι αξιωματικοί εκπαιδεύονται σε διάφορες στρατιωτικές σχολές και παίρνουν ταχύρρυθμα όλη την εκπαίδευση που παίρνει ο εύελπις στη Σχολή Ευελπίδων και ως διμοιρίτες εντάσσονται στις μονάδες του ελληνικού στρατού.