• Αιτήσεις για το κοινό

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΣΕΑΝ

Κατεβάστε την αίτηση μας ( .doc ή .pdf ). Συμπληρώστε τα στοιχεία της και αποστείλατε είτε με φαξ στο 2410.532101 είτε στο email info@seanlar.gr ή καταθέστε την αίτηση αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συνδέσμου μας.

Η αίτηση θα εξεταστεί απο το Σύνδεσμο και θα ενημερωθείτε σχετικώς. Απαιτούνται επίσης:

  • Πιστοποιητικό τύπου Α' απο την Στρατολογία.
  • Δέκα (10) ευρώ για την εγγραφή.
  • Δέκα (10) ευρώ για την συνδρομή του έτους εγγραφής.
  • Δέκα (10) ευρώ για έκδοση ταυτότητας

Μπορείτε να κάνετε την κατάθεσή σας ηλεκτρονικά στον λογαριασμό του συνδέσμου στην Alpha Bank, με αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμό σας. Προσοχή: όλες οι προμήθειες να βαραίνουν τον εντολέα!

Μετά την πληρωμή σας παρακαλούμε να στείλετε email στο info@seanlar.gr

Αριθμός λογαριασμού ALPHA BANK

IBAN:GR77 0140 3000 3000 0200 1000 120

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΦΕΔΡΟΥ

Κατόπιν απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δημ. Βίτσα (Φ. 493/1/157718/4-5-2016, ΦΕΚ τ.Β΄ 1415/19-5-2016), αντικαθίστανται όλα τα δελτία ταυτότητας εφέδρου σε εφεδρεία Αξκού, ακόμη κι αυτά που εκδόθηκαν πρόσφατα.

Προς τούτο πρέπει κάθε έφεδρος Αξκός, μέλος του Συνδέσμου μας, να υποβάλει:

α) σχετική αίτηση, Κατεβάστε την αίτηση μας .xls. Η συμπλήρωση γίνεται με πεζούς χαρακτήρες (μικρά γράμματα - όχι κεφαλαία)

β) πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (η ημερομηνία του οποίου να μην είναι προγενέστερη του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής (της αίτησης),

γ) δύο φωτογραφίες έγχρωμες, πρόσφατες, καθαρές, με πολιτική περιβολή, χωρίς κάλυμμα κεφαλής, κατά μέτωπο (ανφάς), διαστάσεων 2,5x2,5 cm, εκτυπωμένες σe λεπτό φωτογραφικό χαρτί και να προσκομίζονται μέσα σε φακελάκι

δ) να φέρει μαζί του τόσο το αστυνομικό δελτίο ταυτότητάς του όσο και το παλιό δελτίο ταυτότητας εφέδρου Αξκού, το οποίο θα επισυνάπτεται στην αίτηση για έκδοση νέας ταυτότητας.

Παρακαλούμε τους εφ. Αξκούς να ενδιαφερθούν άμεσα για την έκδοση νέου τύπου ταυτότητας προσερχόμενοι στο γραφείο του Συνδέσμου που βρίσκεται στην οδό Κούμα 80 στη Λάρισα.

 

ΣΙΤΙΣΗ στη Λ.Α.Φ.Λ

Φροντίστε έγκαιρα να προμηθευτείτε ή να ανανεώσετε το 6μηνιαίο δελτίου σίτισης που εκδίδεται από τη ΛΑΦΛ. 

Για το δελτίο σίτισης θα χρειαστείτε:

  • 2 φωτογραφίες έγχρωμες 3x3
  • Βεβαίωση ΣΕΑΝ περί ταμιακής τακτοποίησης
  • 2 φωτοτυπίες της Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αίτηση σίτισης στη ΛΑΦΛ (θα τη βρείτε στο γραφείο του Συνδέσμου)
  • Παράβολο πληρωτέο στη ΛΑΦΛ κατόπιν συνενόησης (κόστος ανά 6μηνο 18€)

Μην αμελήσετε εφόσων εκδωθεί το πιστοποιητικό σίτισης να ενημερώσετε το Σύνδεσμο προκειμένου, να αποστείλουμε τα στοιχεία ταυτότητάς σας στο Στρατόπεδο Στρατηγού Πλαστήρα, για την απρόσκοπτη είσοδό σας στην θερινή Λέσχη κατά τους θερινούς μήνες (με επίδειξη στην πύλη της Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ταυτότητάς σας).